Bestuur

Zoals de zon de bloemen kleurt, zo kleurt de kunst het leven.

SECRETARIAAT
Vaartweg 8
9422 CM Smilde.

Tel.: 0592 – 412121

E-mail: info@cultureleraadsmilde.nl

 

LEDEN VAN HET DAGELIJKS BESTUUR

Voorzitter

Fred Landwaart
Molenpark 6
9422 LV Smilde
06 – 189 418 66
landwaart11@planet.nl

Secretaris

Edith Meijer
Vaartweg 8
9422 CM Smilde
0592-412121
eemsw41@gmail.com

Penningmeester

Henk Spierings
van Veenspark 36
9422 HS Smilde
06 – 255 514 08
spierings.vandriesum@gmail.com

 

 

Lid

Maria Oosterhof
Carry van Bruggenstraat 22
9422 KN  Smilde
0592-413511
mariaoosterhof@gmail.com

Lid

Janke Oosting
Beukenlaan 8
9422 JE Smilde
06 – 205 777 23
jankeoosting@mac.com

Lid

Martin Verhagen
Eekhoutswijk 11
9422 VB  Smilde
06 – 104 670 41
mmverhagen@hotmail.com